Aspasia Nasopoulou

hink, ... , stap, hink-stap-sprong

for Hyper Organ

Four new short compositions for the Utopa Baroque Organ & Sauer Organ with computer-driven processing
Comission by Het Orgelpark.
The pieces are part of a chain-composition by many composers.
Premiere in Orgelpark 1st Septemebr 2021.

Vier nieuwe composities die deel uitmaken van een compositie estafette voor Utopa Barokorgel & Sauer orgel met computerbesturing.
Commissie door Het Orgelpark.
Tijdens de coronacrisis heeft Orgelpark aan een tiental componisten opdrachten verstrekt, waarbij de composities later als een soort estafette zullen worden uitgevoerd. De laatste maten van elke compositie zijn de eerste maten van de volgende compositie.
Het is bijzonder om een stuk te schrijven dat deel uitmaakt van een keten, waarvan onbekend is wat de uitkomst is. Dat idee gaf Nasopoulou de vrijheid om te spelen met de talloze overweldigende mogelijkheden van het Hyperorgel. Elementen die tijdens het improviseren keer op keer opdoken zijn behouden gebleven in de uiteindelijke compositie. Door het toepassen van verschillende klanken, variaties in luchtdruk en frequenties zijn vier klankbeelden ontstaan die zich verhouden zich als voorgrond en schaduw.